GDPR

Personuppgiftspolicy

 

Vi på Mörk fastigheter AB gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar och lagrar information såsom kundregister, leverantörsregister och personalregister. Där behandlar vi personuppgifter i form av e-post, namn, telefon, adress och organisationsnr (personnummer, för anställda). Uppgifterna används i syfte att uppfylla avtal.

Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationer.

I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras.